A kezdetekről

 • Szakkörünk 1955 október 25-én alakult meg. Megalapítója Szitter Béla bácsi, aki egy rendkívül lelkes Vagongyári munkás volt és jó szervezőkészsége révén sokakat meg tudott nyerni ennek az ügynek. Orgoványi Úrral együttműködve (aki a távcső megszerkesztője volt), társadalmi munkában több más aktív emberrel, - itt kell említést tennünk Kárpát Józsi bácsiról is -  1957-ben elkészítették a 30 cm-es tükrös távcsövet. A távcső mechanikája MVG gyártmány, míg az optikát az Uránia Csilagvizsgáló adta, - természetesen mindez Béla bácsi közreműködésével történt. 1964-ben az Urániától egy jó minűségű vezetőtávcsövet kapunk.


  Eleinte - amint az a korabeli fotókból is kiderül -, egy letolhatótetővel ellátott hangárban heléyezték el a József Attila Művelődési Ház tetején. A ma is látható kupola megépítése ekkor még váratott magára. A tervek ismét, akárcsak a távcsőé - társadalmi munkában készültek el, a kivitelezés pedig a Bercsényi Szakközépisklában. Az ismeretterjesztés céljait kiválóan szolgáló távcső eleinte túlnyomó többségében MVG dolgozókat vonzott, a legkülönbözőbb korosztályból. Később már szélesebb körben is elterjedt a híre a csillagdának, így a tagság egyre vegyesebb lett munkáját, életkorát teintve. Csak egy dolog volt - és ma is ez tartja össze ezt a kis társaságot - a csillagászat iránti közös érdeklődés.


  Több fontos rendezvénynek adott optthont városunk, mint például a Csillagászok Baráti Körének III. Országos Találkozója, amelyet Győrben rendeztek meg 1965-ben. Ekkor ünnepelte szakkörünk fennállásának 10 éves jubileumát. Ebből a jelentős eseményből kifolyólag a szakkör vezetője Szitter Béla bácsi Zerinváry emlékérmet kapott, ezzel is mintegy elismerve lelkes munkáját.


  1971-től folyamatosan nyári észlelőtáborok kerültek megrendezésre. Eleinte Győrzámolyon, ami a környékbeliek érdeklődését is felkeltette. Ezek a táborozások többcélúak voltak. Egyrészt a sok városi fény miatt a megfigyelési lehetőségek sokkal kedvezőbbek vidéken, másrészt ezt a kis közösséget is jobban összekovácsolta olyan tekintetben, hogy a hétközbeni egyszeri összejövetelen túl néhány napig együtt táborozhattak és sok új ismeretre tettek szert.


  Az idők folyamán több helyen voltak észlelűtáborok, mint pl. Komáromban, Tómalmon, Bakonyszentlászlón, Vinyén, Farkasgyepűn. A táborozásokon kívül több ízben voltunk Budapesten a Planetáriumban is, de más országos szervezésű táborokban szintén képviseltettük magunkat Úgy Magyarországon, mint külföldön, valamint az országos CSBK találkozókon is jelen voltunk. (1984 Besztercebánya, 1985 Rozsnyó 2-2 fő).


  Béla bácsi halála után Dévai Antal a szakkör egyik alapító tagja vette át a szakkör vezetését 1985-ben. Ugyanebben az évben Tatabáyán került megrendezésre az országos amatőr csillagász verseny, ahol szakkörünk országos első helyezést ért el.


  A szakköri tevékenység sokrétű, azontúl, hogy tematikus munkatervvel dolgozik, halad az alapismeretekben - ismeretterjesztéssel is foglalkozik különböző iskolákban, itt helyben és vidéken egyaránt, ahonnan érdeklődés mutatkozik.


  A TIT által szervezett csillagászati szabadegyetem előadássorozatán is részt vettünk, melyre neves csillagászokat hívtak meg előadónak. 1986-ban Szombathelyen tartották meg a CSBK soron következő országos találkozóját, melyen szintén részt vettünk. Sok új kutatási eredménnyel ismerkedtünk meg, alkalmunk volt kötetlen beszélgetésekre is. Tagjaink közül ketten kaptak az ismeretterjesztű munkájukért elismerést.


  Az évek során több elismerést kapott szakkörünk, melyek többnyire kerek évfordulókhoz kötődtek, illetve ekkor kerültek átadásra. A legutóbbi időpont a szakkör megalapításának 30. évfordulója, amelyre meghívtuk a Mávelődési Ház, a TIT társadalmi és más vezetőit is és ünnepélyes keretek között Schalk Gyula meghívott csillagász vendégünk méltatta a szakkör három évtizedes munkáját és ez alkalomból a "Kiváló Ismeretterjesztő Munkáért" megtisztelő plakettet és oklevelet kapott a szakkörünk.